podsumowanie newsletter
usg

Jeżeli cel ten i nasze działania uznają Państwo za słuszne można nas poprzeć poprzez wpłatę dowolnej sumy na nasze konto

Agnieszka

Agnieszka ze złożoną wadą serca diagnozowaną przed porodem: izomeryzm prawoprzedsionkowy z CoA, nie wymagała terapii przed porodem, po porodzie otrzymywała prostin i miała plastykę balonową łuku aorty

agnieszka 1

 

 

agnieszka 3


Agnieszka 2 mce

LOADINGŁadowanie...