podsumowanie newsletter
usg

Jeżeli cel ten i nasze działania uznają Państwo za słuszne można nas poprzeć poprzez wpłatę dowolnej sumy na nasze konto

Sugestie

Pytania od użytkowników

Witam. Badanie prenatalne dn. 27.12.2017 w 12 tygodniu i 3 dniu wykazalo NT 8mm, hipoplazje aorty, uwidocznione niesymeytryczne komory i zastój górny w lewym biegunie lewej nerki. Mam 26 lat. Pierwsza ciaza. Brak wad genetycznych w rodzinie. Podejrzenie Zespołu Tarnera-dziewczynka. Biopsja kosmówki 8 stycznia 2018. Co jeśli wysokie NT jest tylko wynikiem wady serca bo kariiotyp okaże się prawidłowy. Czy jest aż tak bardzo źle z nerką i serduszkiem ? Czy mam szansę na zdrowe dziecko? Jestem pełna nadzieji-jedyne co mi w chwili obecnej pozostało...eh..

Szanowna Pani,Przezierność karkowa ( nuchal translucency- NT) jest podskórnym zbiornikiem płynu zlokalizowanym w okolicy karku płodu, który można uwidocznić w badaniu USG  I trymestru. Obserwuje się korelację pomiędzy  wymiarem ciemieniowo-siedzeniowym płodu (crown rump length – CRL)  a wymiarem NT. W kolejnych tygodniach ciąży NT ulega stopniowej resorpcji. Za wartość nieprawidłową uznaje się wymiar > 95 percentyla i zaliczany jest do markerów aberracji chromosomowych, w szczególności zespołu Downa. Jeśli kariotyp płodu jest prawidłowy,  podwyższone NT może mieć związek z wadą serca.

W Pani sytuacji oceniona wartość przezierności jest zdecydowanie za duża. Może to być wariant normy, albo może tak przebiegać wada serca u potomka. Opisywana przez Panią dysproporcja na poziomie komór serca oraz hipoplazja aorty mogą sygnalizować wadę serca pod postacią niedorozwoju lewego serca, (w tym jednej lub kilku struktur: zwężenie/niedorozwój lub zarośnięcie płatków zastawki mitralnej, różnego stopnia niedorozwój lub niewykształcenie lewej komory serca, niedorozwój aorty od poziomu zastawki aortalnej poprzez aortę wstępującą, łącznie  z hipoplazja łuku.

W przeciwieństwie do innych wad serca rzadko występują współtowarzyszące anomalie ze strony innych narządów: wady OUN, układu kostnego, układu moczowego (wspomniane przez Panią nieprawidłowości związane z nerkami płodu zostały opisane fragmentarycznie. Prawdopodobnie stwierdzono poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego ?. Do szczegółowej analizy potrzebne sa bardziej szczegółowe  informacje… Można także brać pod uwagę z. Turnera.

Dalsze postępowanie zostanie zindywidualizowane po badaniu kariotypu płoduoraz po szczegółowym badaniu USG + ECHO między 18-22 t.c. Ze względu na nieprawidlowy obraz serca w I trymestrze można to badanie przesunąć na  16 t.c.

Do czasu otrzymania wyników badań życzymy Pani dużo cierpliwości, wytrwałości i proponujmey aby wątpliwości i pytania kierować do lekarza prowadzącego ciążę albo bezpośrednio do nas, ale po badaniu konsultacyjnym w naszym ośrodku. Lek. Med. A. Żalińska i prof. M. Respondek-Liberska

Dzień dobry, na usg prenatalnym w 13 tc stwierdzono brak przewodu żylnego u płodu. Pozostałe parametry nie były niepokojące. Czy ta anomalia jest zagrożeniem dla życia synka? Mamy skierowanie na echo serca płodu za 3 tygodnie.

Przewód żylny (DV- ductus venosus) to niewielkie naczynie krwionośne, które stanowi połączenie pomiędzy brzusznym odcinkiem żyły pępkowej, a żyłą główną dolną. Zasadnicza rola przewodu żylnego sprowadza się do warunków nieadekwatnego zaopatrzenia płodu w tlen, co określa się terminem hipoksji. Wówczas ilość krwi przepływająca przez DV relatywnie wzrasta, co wynika ze zwiększonego zapotrzebowania w substancje odżywcze (tj. tlen czy glukoza) narządów niezbędnych do życia tj. mózg czy serce. Ocena przepływu w przewodzie żylnym jest elementem  badania I trymestru, składową skriningu w kierunku aberracji chromosomowych płodu.

Agenezja, czyli brak DV jest rzadko obserwowana, wg doniesień pojawia się w 6:1000 do 1:2532 przypadkach ciąż. Brak przewodu żylnego może w istotny sposób zaburzyć mechanizmy regulacyjne w krążeniu płodowym .

Płody ze stwierdzonym brakiem przewodu żylnego należy objąć szczególną opieką, z uwagi na możliwość współwystępowania tej nieprawidłowości z innymi problemami rozwojowymi tj. rozszczep twarzy, wady serca, wady układu moczowo-płciowego czy układu pokarmowego. Należy podkreślić, ze brak DV może manifestować się jako różne warianty, z którego najgorszy  rokowaniu jest ten, w którym mamy do czynienia z ominięciem krążenia wątrobowego, wówczas krew z żyły pępkowej trafia bezpośrednio do serca płodu, co powoduje nadmierne jego obciążenie, a wynikiem tego mogą być obrzęki oraz niewydolność krążenia.

Dane z piśmiennictwa wskazują, że część płodów z agenezją przewodu żylnego z ominięciem krążenia wątrobowego może wymagać interwencji pourodzeniowej - chirurgicznej czy embolizacji nieprawidłowych połączeń naczyniowych.

W większości  przypadków izolowana agenezja przewodu żylnego  nie wpływa istotnie na przebieg ciąży, zdrowie płodu i noworodka. Niestety znaczna część przypadków nie jest izolowana i wówczas obserwuje się szereg nieprawidłowości współtowarzyszących: aberracje chromosomowe, wady rozwojowe niektórych narządów. W tym przypadku rokowanie jest dużo poważniejsze, ale sama ranga problemu nie jest konsekwencją tylko i wyłącznie braku przewodu żylnego, ale zespołu wad wrodzonych.

Ze względu na stwierdzoną u Pani dziecka nieprawidłowość rekomendowanym sposobem postępowania jest skierowanie do Ośrodka Kardiologii Prenatalnej celem wykonania echa serca płodu (wykluczenie wady serca) oraz niezbędna jest szczegółowa ocena anatomii  celem wykluczenia innych nieprawidłowości.

Badanie II trymestru przewidziane jest na czas pomiędzy 18-22 tygodniem ciąży. Jest to również dobry moment do wykonania echa serca płodu.

Dalsze postępowanie jest uzależnione od wyników ww. zaproponowanych badań.

Opracowanie: lek. med. A. Żalińska & prof. M. Respondek-Liberska

Witam, w usg połówkowym mojego syna stwierdzono kąt serca ok 65-70 stopni. O czym to może świadczyć? Czy powinnam zrobić jakieś dodatkowe badania? Pozostały opis brzmi następująco: przegroda międzykomorowa o zachowanej ciągłości i równych brzegach, typowej grubości, przegroda międzyprzedsionkowa prawidłowej grubości z widocznym otworem owalnym, ruchomość zastawek przedsionkowo-komorowych i zastawki otworu owalnego zachowane, czynność sreca miarowa 140/min, odejście dużych naczyń prawidłowe, pępowina trójnaczyniowa.

Szanowna Pani, interpretacja badania należy do lekarza wykonującego badanie. To pytanie należy do niego skierować przy wizycie kontrolnej

Prof. M. Respondek-Liberska

Witam, Mam pytanie: wczoraj byłam na badaniach prenatalnych. Wyszło podejrzenie AVSD, NT 6,5 z widzialnym obrzękiem u dziecka wokół główki i karku. Proszę o szczerą odpowiedź. Czy dziecko w ogóle ma szanse na przeżycie? Dostalliśmy skierowanie na echo serca płodu oraz mamy się udać do genetyka. Czy samo nt w takiej wsokości może wskazywać tylko na wadę serca (jeśliby nie wyszłyby zmiany genetyczne)? Jestem w 13tc. 29 lat. To moje 3 dziecko, dwójka zupełnie zdrowa. Sama posiadam delikatną wadę niedomykalność zastawki trójdzielnej.Niestety nie mogę się doszukać żadnej informacji, czy dzieci z takim samym wynikiem nt w ogóle mają jakeikolwiek szanse.. Chcę być świadoma tego, co mnie czeka.Dziękuję za odp.

Szanowna Pani. Samo NT nie jest wykładnikiem wady genetycznej ale im wyższe zwiększa ryzyko jej wystąpienia. Na samym NT diagnostyka genetyczna się nie opiera. Badanie I trymestru zawiera w sobie : ocenę NT, obecność kości nosowych, prawidłowe prze[pływy przez zastawkę trójdzielną i przewód żylny oraz wielkość pęcherza moczowego. Wiadomo , że im wyższe NT tym ryzyko wady genetycznej wzrasta ; 5,5mm-6.4mm ; szacunkowo ryzyko wady wynosi 50 % w momencie gdy Nt >6,5 mm ryzyko to wzrasta do 65%. W Pani przypadku jest to wskazanie do pogłębienia diagnostyki genetycznej amniopunkcji ( wykonywanej zazwyczaj od 15 tygodnia ciąży i refundowanej przez NFZ czas oczekiwania na wynik od 2 - 4 tyg) bądź testu z oznaczeniem wolnego DNA płodu ( badanie możliwe do wykonania od 11 tygodnia ciąży , nie refundowane przez NFZ - wysoki koszt badania > 2000zł. , wynik badania w 8-10 dni) Niezależnie od wyniku badania genetycznego proponujemy szczegółowe badanie echokardiograficznego płodu ( badania serca płodu) celem oceny wydolności ukłądu krążenia płodu. Dopiero to badanie pozwala bardziej precyzyjnie spojrzeć w przyszłość Pani płodu i Pani rodziny: Na takie badanie powinna się Pani umówić do lekarzy posiadających m.in certyfikat badania echo serca płodu ; lista na www.orpkp.pl, zakładka "Certyfikaty"  

Z wyrazami szacunku Lek. med. K. Zych-Krekora oraz prof. M. Respondek-Liberska

Witam. Jestem obecnie w 28hbd. W 18hbd rozpoznano wadę serca u mojego maluszka - TGA. Mieszkam w Warszawie i tutaj jestem prowadzona z zamiarem urodzenia w szpitalu na Karowej i leczenia chirurgicznego dziecka w CZD. Skłaniam się jednak ku zmianie ośrodka na ICZMP. Czy mogłabym otrzymać wskazówki jak tam najlepiej się dostać i kiedy ostatecznie przenieść przed porodem by dziecko mogło być leczone w Łodzi? Bardzo proszę o podpowiedź. Agnieszka B.

Jest to wada obejmująca grupę wrodzonych wad, których cechą wspólną jest różnego stopnia niedorozwój przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz nieprawidłowo wykształcone zastawki przedsionkowo-komorowe (tj. zastawka mitralna i trójdzielna). Dużą rolę w powstawaniu tej grupy wad przypisuje się wadom genetycznym, a niemal 70% dzieci z kanałem przedsionkowo-komorowym to dzieci z zespołem Downa (35-40%). Podwyższony wynik NT + podejrzenie w/w wady są bezwzględnym wskazaniem do wykonania echo serca płodu + USG genetycznego ( najlepiej w Ośrodku Referencyjnym – przez kardiologa prenatalnego lub w jednym z gabinetów wymienionych na www.orpkp.pl, zakładka "certyfikaty").

Dr n. o zdrowiu I. Strzelecka

Prof. M. Respondek-Liberska

Witam serdecznie, w czasie ciąży zdiagonozowano u córki ARSĘ, czy możecie polecić lekarza/przychodnie do ktorego powinnam się udać z córką? Córka obecnie ma 3 miesiące i chciałabym móc porozmawiać z kimś co dalej. Będę wdzięczna za pomoc.

Rozpoznanie ARSA zwiększa ryzyko nieprawidłowego kariotypu, dlatego  powinna Pani uzyskać konsultację w ośrodku dysponującym możliwością udzielenia porady genetycznej. Wymaga również wykonania badań dodatkowych. Proponowałabym z pełną dokumentacją dotyczącą okresu przedurodzeniowego udać się do poradni genetycznej w miejscu zamieszkania.

Ale trzeba także pamiętać iż ARSA występuje u zupełnie zdrowych płodów, dzieci i dorosłych….

Dr n. o zdrowiu I. Strzelecka

Prof. M. Respondek-Liberska

Moje pierwsze dziecko -chlopiec mial zlozona wade serca HLHS, dziecko zmarlo. Zaszlam po 5 miesicach w kolejna ciaze - coreczka, stwierdzona drobna anomalie naczyniowa ARSE- bladzaca prawa tetnica podoobojczykowa jako izolowana anomalia. Czy to oznacza ze mam jakies predyspozycje do powstawania wad wrodzonych u dzieci w ewentualnie kolejnych ciazach? Jednoczesnie nadmieniam ze bardzo dbam o przebieg ciazy a i tak jest cos nie tak.

Dotychczas nie ustalono przyczyn powstawania wad serca, predyspozycji do ich powstawania, podobnie jak innych wad rozwojowych. Należą do nich na pewno czynniki genetyczne (np. aberracje chromosomowe lub zespoły genów – jeszcze niepoznane, które są odpowiedzialne za powstawanie różnych części układu krążenia), środowiskowe (np. leki, infekcje), choroby matek (np. cukrzyca, fenyloketonuria). Najczęściej działa kilka różnych czynników, nakładających się na siebie. Należy jednak podkreślić, że wady wrodzone serca najczęściej są rozpoznawane u młodych zdrowych kobiet, u których nie występują żadne czynniki ryzyka. Należy zwrócić uwagę na czas pomiędzy ciążami (5 m-cy). Jeżeli kolejna ciąża ma miejsce wcześniej niż 6 m-cy po poprzedniej ciąży nieprawidłowej, bardzo często obserwuje się anomalie w następnej ciąży. Dłuższa przerwa wydaje się korzystna dla prawidłowej kolejnej embriogenezy. Ważny jest też krytyczny okres embriogenezy. Najbardziej niebezpieczny dla rozwoju zarodka jest okres między 3. a 8. tygodniem ciąży, gdyż właśnie wówczas powstają wszystkie narządy człowieka, włącznie z sercem. Właśnie w tym czasie powstają wady serca. Stosowanie kwasu foliowego (jako profilaktyka wad - nie tylko cewy nerwowej) ma sens właśnie  w tym okresie, później nie ma już wpływu na rozwój narządów wewnętrznych. Badania nad przyczynami wad serca prowadzą coraz liczniejsze zespoły lekarskie na świecie. Możliwe więc, że w nie tak odległej przyszłości lekarze będą umieli odpowiedzieć rodzicom na pytanie: „Co spowodowało, że nasze dziecko urodziło się z wadą serca i jak można zapobiec powtórzeniu się wady?”

Dzień dobry, podczas badania prenatalnego lekarz wykrył następujący problem: obraz trzech naczyń nieprawidłowy - poszerzenie środkowego naczynia. Co to poszerzenie może powodować?

Szanowna Pani, “Naczynie środkowe” - jeśli jest prawidłowa kolejność naczyń w obrazie śródpiersia, jest aortą. Ważne jest odróżnienie czy to naczynie jest poszerzone czy pozostałe są "za małe". W tym przypadku wskazane jest wykonanie badanie usg + echo serca przez osobę z certyfikatem badania serca płodu. W ICZMP znajduje się Zakład Kardiologii Prenatalnej, wizytę można umówić telefonicznie, wymagane jest skierowanie lub można się zapisać bez skierowania , wówczas badanie jest płatne w kasie szpitalnej. Po badaniu płodu ( usg + echo serca płodu) zostanie udzielona konsultacja, na której będzie można uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania. Można także zgłosić się do nas prywatnie np. do gabinetu na Janosika 163 po uzgodnieniu szczegółów w rejestracji (tel. 42 633 41 45) Serdecznie pozdrawiamy

Lek. med. J. Płużańska & prof. M. Respondek-Liberska

W 19 tyg. ciazy wykryto u mojego dziecka bardzo male, hipoplastyczne serce okolo 4 razy za male do wieku ciazy, przesuniete na prawo, wode w osierdziu i oplucnej, obrzek plodu. Czy po ustapieniu obrzekow jest szansa na zdrowe serduszko dziecka ?

Szanowna Pani, Jest to trudny okres dla Pani. Dużo pytań, wiele niewiadomych. I niestety ciężko jest odpowiedź na takie pytanie nie widząc obrazu. wskazane jest wykonanie badanie usg + echo serca przez osobę z certyfikatem badania serca płodu. Jeśli anatomia serca jest prawidłowa to niektóre zmiany czynnościowe mogą ustąpić w trakcie ciąży, ale skazane jest echokardiograficzne monitorowanie dobrostanu płodu w każdym trymestrze ciąży. W ICZMP znajduje się Zakład Kardiologii Prenatalnej, wizytę można umówić telefonicznie, wymagane jest skierowanie lub można się zapisać bez skierowania , wówczas badanie jest płatne w kasie szpitalnej.Po badaniu płodu ( usg + echo serca płodu) zostanie udzielona konsultacja, na której będzie można uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania. Można także zgłosić się do nas prywatnie np. do gabinetu na Janosika 163 po uzgodnieniu szczegółów w rejestracji (tel. 42 633 41 45) Serdecznie pozdrawiamy

Lek. med. J. Płużańska & prof. M. Respondek-Liberska  

Dzień dobry, w 26+5 tc lekarz przeprowadzający USG płodu stwierdził izolowaną niedomykalność zastawki aortalnej, bez współistniejących nieprawidłowości serca i dużych naczyń. Przepływy naczyniowe obwodowe płodu w normie. Zalecił kontrolę za 4-6 tyg. ponieważ z jego doświadczenia wynika, że taka nieprawidłowość na tym etapie może się jeszcze cofnąć. Proszę o Państwa opinię w tej sprawie. Czy rzeczywiście może się okazać,że wada za jakiś czas ustąpi? Czy powinnam pogłębić diagnostykę w innym ośrodku? Jestem mieszkanką Poznania. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani, W tym przypadku wskazane jest wykonanie badanie usg + echo serca przez osobę z certyfikatem
badania serca płodu. Z naszego doświadczenia wynika że taka niedomykalność nie jest częstą anomalią i wskazane jest rozszerzenie diagnostyki. Może się okazać że zmiana zniknie lub pozostanie łagodną zmianą czynnościową do obserwacji u noworodka ale zdecydowanie należy pogłębić diagnostykę. W ICZMP znajduje się Zakład Kardiologii Prenatalnej, wizytę można umówić telefonicznie, wymagane jest skierowanie lub można się zapisać bez skierowania,
wówczas badanie jest płatne w kasie szpitalnej. Po badaniu płodu ( usg + echo serca płodu) zostanie udzielona konsultacja,
na której będzie można uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania. Można także zgłosić się do nas prywatnie np. do gabinetu na Janosika 163 po uzgodnieniu szczegółów w rejestracji (tel. 42 633 41 45) Serdecznie pozdrawiamy

Lek. med. J. Płużańska & prof. M. Respondek-Liberska

Witam. W połówkowym badaniu prenatalnym wykryto dużą niedomykalność zastawki trójdzielnej. Jaki wpływ może mieć ta nieprawidłowość na dalszy rozwój płodu? Dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani, W przypadku stwierdzenia takiej niedomykalności wskazane jest wykonanie badanie usg + echo serca przez osobę z certyfikatem badania serca płodu aby ocenić czy jest to zmiana czynnościowa czy również istnieje komponenta anatomiczna. W ICZMP znajduje się Zakład Kardiologii Prenatalnej, wizytę można umówić telefonicznie, wymagane jest skierowanie lub można się zapisać bez skierowania , wówczas badanie jest płatne w kasie szpitalnej. Po badaniu płodu ( usg + echo serca płodu) zostanie udzielona konsultacja, na której będzie można uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania. Można także zgłosić się do nas prywatnie np. do gabinetu na Janosika 163 po uzgodnieniu szczegółów w rejestracji (tel. 42 633 41 45) Serdecznie pozdrawiamy

Lek. med. J. Płużańska & prof. M. Respondek-Liberska

Witam, w 20 tc stwierdzono pępowinę dwunaczyniową i dostaliśmy skierowanie na wykonanie echa serca u dziecka. Po tym badaniu lekarz nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Teraz tj.w 30 tc.lekarz oznajmił, że jest lekka arytmia serca. Czy to możliwe, że jeden lekarz nie stwierdza nieprawidłowości a teraz taka wada?

Tak bywa, nie ma żadnej sprzeczności w tych rozpoznaniach...
Dla pewności proponuję sprawdzić czy lekarz wykonujący badanie echo ma Certyfikat..Wykaz lekarzy na stronie www.orpkp.pl

Witam, Czy lekarz pierwszego kontaktu może wystawić skierowanie na echo serca płodu ? (mam skierowanie od prowadzącego ciąże ginekologa ale z prywatnej placówki). Echo ma być zrobione za 4 dni i nie ma już szans na zapis do "państwowego" ginekologa.

Szanowni Państwo, zachęcam do kontaktu z jednym z naszych gabinetów w których pracują lekarze z Certyfikatami Badań Serca Płodu (Poziom Podstawowy)  lub z Certyfikatami Badań Echokardiograficznych Płodu (eksperci). Lista lekarzy i ich gabinetów  na www.orpkp.pl, zakładka "Certyfikaty".

Witam. Jestem w 13 tc i na badaniu USG tetno mojego dziecka wyszlo 117u/m do tego wpisano jeszcze podejrzenie ujemnej linii a w DV.....prosze mi pomoc i wytlumaczyc co to oznacza dla mojego Maluszka? Jak moge podniesc tetno dziecka? Czy sa w ogole na to jakies sposoby? Bede bardzo wdzieczna za odpowiedz

Szanowna Pani, jeśli po wykonaniu prenatalnych badań USG lub badań biochemicznych ma Pani wątpliwości co do ich interpretacji lub znaczenia, zachęcam do odwiedzenia jednego z naszych gabinetów w których pracują lekarze z Certyfikatami Badań Serca Płodu (Poziom Podstawowy)  lub z Certyfikatami Badań Echokardiograficznych Płodu (eksperci). Lista lekarzy i ich gabinetów  na www.orpkp.pl, zakładka "Certyfikaty"

Arsa błądząca prawa tętnica podobojczykowa u płodu.Co to oznacza czy dziecko może mieć ZD 30 tydz ciąży.O jakich wadach genetycznych świadczy .

Jeśli po wykonaniu prenatalnych badań USG lub badań biochemicznych mają Państwo wątpliwości co do ich interpretacji lub znaczenia, zachęcam do odwiedzenia jednego z naszych gabinetów w których pracują lekarze z Certyfikatami Badań Serca Płodu (Poziom Podstawowy)  lub z Certyfikatami Badań Echokardiograficznych Płodu (eksperci). Lista lekarzy i ich gabinetów  na www.orpkp.pl, zakładka "Certyfikaty"

Witam serdecznie. W 21/22 tc miałam USG połówkowe w poradni referencyjnej w Warszawie, która zajmuję się diagnostyką serca płodu. Miałam robione pomiary i Pani doktor oceniła, że wszystko jest dobrze, serce, obraz czterech jam, wielkich naczyń oraz naczyń śródpiersia - prawidłowe. Mamy skontrolować nerki z powodu obustronnej pielektazji (ukm 4 mm i 5mm). Z tego powodu wybrałam się do lekarza, który zajmuje się usg w moim miescie. Badanie nie było tak wykonane jak we wcześniejszej poradni, pan doktor dokonał pomiarów, nie mówiąc nic o nerkach. Zwrócił uwagę na serce: Słaba wizualizacja serca. Obraz śródpiersia górnego wydaje się być nieprawidłowy. Był to 25 tc. Opis bardzo mnie zaniepokoił, przecież 3 tygodnie wcześniej miałam usg wykonane w poradni specjalistycznej i wszystko było w porządku ( badanie miałam również w 12 tc i też było ok). Czy możliwe jest aby serce zmieniło się w tak krótkim czasie? Czy jest sens wykonania echo serca płodu po 27 tc? Kolejną wizytę w poradni USG mam w 30 tc (kontrola nerek/ ukm). Nadmieniam,że w związku z poronieniami i ryzykiem zakrzepicy przyjmuję acard 1 raz dziennie. Mam dwoje zdrowych dzieci,w rodzinie nie ma chorób serca.

Szanowna Pani, medycyna to nie matematyka i każdy pacjent jest inny. Na postawione przez Panią pytania może odpowiedzieć tylko ten lekarz, który badał Pani płód, lub inny lekarz, który był cały czas w trakcie badania i obserwował je na ekranie monitora....

Witam. Jestem w 28'tyg ciąży. W 24 tygodniu lekarz wykrył, że mam dwunaczyniową pępowinę. 5 lipca idę do kardiologa dr Kukawczynskiej z Wrocławia na echo serca płodu. Jak duże może być ryzyko wad u dziecka? Dotąd poza większym NT w 12 tygodniu które wyniosło 2,6 lekarz nie wykrył nic niepokojącego. Robiłam test pappa i wyszedł dobrze.

Szanowna Pani, medycyna to nie matematyka i każdy pacjent jest inny. Na postawione przez Panią pytania może odpowiedzieć tylko ten lekarz, który badał Pani płód, lub inny lekarz, który był cały czas w trakcie badania i obserwował je na ekranie monitora....

Dobry Wieczor miałam robione echo serca i pomiary serca były prawidlowe puls mialam 110/60 prace miarowa80 min nie wykryto chorób serca ani wad serca dlaczego mam wpisane niedomykalnosc każdej zastawki w dwóch pisze (fizjologiczna) w kolejnych dwóch (nb) czy to jest coś poważnego proszę o pomoc

U zdrowego płodu nie występują niedomykalności zastawek płodu.. ale czy sa  one prawdziwe? a może interpretacja zapisu jest błędna? lub też parametry obrazowania nie sa najlepsze? Taka diagnoza zawsze wymaga weryfikacji przez lekarza posiadającego Certyfikat Badania Serca Płodu. Wykaz lekarzy na stronie www.orpkp.pl (mamy certyfikaty podstawowe oraz specjalistyczne)

jestem w 12 tyg ciąży na 1 badaniu prenatalnym stwierdzono nieprawidłowy przepływ w przewodzie żylnym wartość Dectus Venosus Pi 1,5, reszta pomiarów prawidłowa .Pobrano mi krew do badania PAPA ( wynik za 2 tyg). czy mam powtórzyć badanie prenatalne?

Prosze poczekać na wynik testu PAPP-a oraz koniecznie udać się na kolejne badanie prenatalne w wyznaczonym przez położnika terminie.Gdyby wynik pozostałych parametrów był nieprawidłowy konieczne będzie skierowanie na badanie echokardiograficzne płodu.

Dzień dobry. Czy używanie domowego detektora tętna płodu, codziennie, jest niebezpieczne? Pozdrawiam

Sama zasada działania detektora nie wpływa na bezpieczeństwo matki i płodu, jednak nieprawidłowe użytkowanie i interpretacja wyniku badania przeprowadzonego w domu przez rodziców może np. prowadzic do sytuacji, w której rodzice stracą czujność i mogą nie zgłosić sie na kolejne badania serca płodu u położnika. Badanie to nie mówi o całości budowy i czynności serca płodu oraz nie mówi o jego dobrostanie.

LOADINGŁadowanie...