podsumowanie newsletter
usg

Jeżeli cel ten i nasze działania uznają Państwo za słuszne można nas poprzeć poprzez wpłatę dowolnej sumy na nasze konto

Aktualności

V Konferencja KardioPrenatal, pierwsze foto

 

     W Łodzi, pięknym budynku Golden Floor University Business. w piątek 17 maja br. odbyła się V Konferencja Kardio-Prenatal pt. „Diagnostyka prenatalna w szpitalu połozniczym“. Jest to konferencja naukowa, której tematyka dotyczy także praktyki w diagnostyce przed urodzeniowej połozników, neonatologów, pediatrów, kardiologów i chirurgów dziecięcych.

         Otwarcia Konferencji dokonała Prezes Stowarzyszenia prof. Maria Respondek Liberska.

 

 

 

     Dwunastu najbardziej zasłużonym dla diagnostyki prematalnnej lekarzom, w dziesięciolecie działania ORPKP wręczono ustanowione przez Zarżąd Stowarzyszenia Honorowe Odznaki Polskiej Kardiologii Prenatalnej. Odzanczony został m,in. Prof Michael Katz, vice prezes amerykańskiej Fundacji March of Dimes

 

 

 

     Czwórce lekarzy wręczono także Certyfiakty Umiejętności, trzem Paniom Pielęgniarkom dyplomy uznania za współpracę, także dyplom studentce, laureatce Konkursu Królewskiego.

       Certyfikat Umiejętniści otrzymalam.in. dr. n. med. Hanna Moczulska

 

     

        Wśród wyróżnionych Honorową Odznaką Polskiej Kardiologii Prenatalnej była Prof. Joanna Szymkiewicz Dangel z Warszawy. Odznakę wręcz Prof. Adnrzej Sysa

 

 

    Nagrodzeni i uhonorowani stanęli do wspólnego zdjęcia.

 

      

         Jednym z pierwszych wystąpień była informacja administratora ORPKP Pana Zdzisława Toboty - na temat dzieisiecioletnich dświadczeń funkcjonowania Rejestru.

 

  

      

         W dyskusji, w sesji genetycznej zebrani wysłuchali m.in. interesującego wykładu dr. n. med. Krzysztofa Piotrowskiego ze Szczecina

 

 

 

       W sesji poświęconeJ działalności organizacji matek wystąpiłA PanI Beata Kulesza Prezes Fundacji Serce Dziecka z Warszawy

 

 

Zebrani wysłuchali także Pani Małgorzaty Pawłowskiej, przedstawicielki organizacji Lux Cordis z Luksemburga

 

     

Wielogodzinną dyskusję podsumowali Pani Profesor Elżbieta Walknowska oraz Pan Profesor Jan Oleszczuk

 

          Szerszą realcję z V Konferencji Kardioprenatal zamieśimy w najbliższym czasie, także na łamach czerwcowego numeru kwartalnika Polska Kardiologia Prenatalna ECHO PŁODU.

         Opracowanie oraz foto M.Lipiński

 

 

Wróć
LOADINGŁadowanie...