Home » Główna

Główna

      

Strona poświęcona Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Podsumowanie 15 lat pracy ORPKP” i wyznaczenie nowych kierunków.
Inicjatorem konferencji jest powstałe w 2018r. Polskie Towarzystwo Kardiologii Prenatalnej przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej.
Zakres merytoryczny Konferencji obejmie: podsumowanie 15 lat Ogólnopolskiego Rejestru Problemów Kardiologicznych Płodów, w którym zgromadziliśmy wyjątkowe dane o płodach z wadami serca i nie tylko. Nie było dotąd okazji, aby prześledzić co zmieniło się w Rejestrze i w Polskiej Kardiologii Prenatalnej.
Jeśli chcecie Państwo wiedzieć jak będziemy pracować w ramach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i co ma Państwu do zaoferowania Łódzki Ośrodek Kardiologii Prenatalnej, przy współpracy z Gdańskiem, Szczecinem, Wrocławiem, Płockiem, Krakowem i Rzeszowem, oraz innymi ośrodkami, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji….
Nasze forum jest otwarte dla rezydentów, studentów i pielęgniarek a przede wszystkich tych medyków, którzy lubią wyzwania, zagadki, internetową współpracę i edukację.

Nasi patroni: