Home » Główna

Główna

       

Strona poświęcona VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kardio-Prenatal pod tytułem ”NOWOŚCI…”

Inicjatorem konferencji jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej a patronat nad konferencją sprawują: Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakres merytoryczny Konferencji obejmie: prenatalną diagnostykę kardiologiczną głównie w 3 trymestrze ciąży, dedykowaną nie tylko położnikom ale głównie neonatologom, celem ułatwienia im wdrożenia prawidłowego postępowania u noworodka „planowego” lub „pilnego”. W ciągu ostatnich kilku lat rozwój kardiologii prenatalnej spowodował, iż neonatolodzy mogą być dzisiaj głównymi strategami w wielospecjalistycznej sztafecie o życie i zdrowie noworodka z wadą serca i mogą przyczynić się do przyśpieszenia lub opóźnienia…leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego…. przed wystąpieniem objawów klinicznych.
Jeśli chcecie Państwo wiedzieć jak lepiej interpretować wyniki badań przedporodowych i stwarzać nowe, lepsze warunki do leczenia noworodków kardiologicznych, zapraszamy do udziału w konferencji. Głównymi prelegentami będą profesorowie z Instytutu Centrum Zdrowia Polski uczestniczący w trudnej sztafecie diagnostyki i leczenia płodu/noworodka z wadą wrodzoną serca. Po wykładach i prezentacjach przypadków, w dyskusji podsumowującej spotkanie wezmą udział: Prof. J. Białkowski – konsultant krajowego ds. kardiologii dziecięcej, Prof. E. Helwich – konsultant krajowego do spraw neonatologii ,Prof. M. Borszewska-Kornacka – Przewodnicząca PTN oraz dr M. Grzesiak – konsultant położnictwa i ginekologii, którzy nakreślą ramy pracy nowych zespołów lekarskich odpowiedzialnych za pacjenta z wadą serca przed, w trakcie i po porodzie.

Nasi patroni: